Makroiqtisadi göstəricilər (2020-ci ilin yanvar-iyun ayları)... Ətraflı

05.08.2020

Göstəricinin adı 2020-ci ilin yanvar-iyun ayları faktiki 2020-ci ilin yanvar-iyun ayları 2019-cu ilin yanvar-iyun aylarına nisbət, faizlə Məlumat üçün
2019-cu ilin yanvar-iyun ayları 2018-ci ilin yanvar-iyun aylarına nisbət, faizlə
Sənaye məhsulu, milyon manat 14 786,0 98,2 100,7
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər,milyon manat 4 062,7 103,7 87,7
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 1 870,7 96,3 68,2
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat 3 066,0 114,0 100,5
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 10 233,7 99,0 103,0
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər 1 949,5 77,7 101,5
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat 984,0 *) 119,8 103,9
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 102,6 102,9

*) 2020-ci ilin yanvar-may aylarında

 
1 2 3 4 5 [-6-] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115