Makroiqtisadi göstəricilər (2014-cü ilin dekabr ayı)

04.02.2015

göstəricilər 2014-cü ilin yanvar-dekabr aylarında faktiki, milyon manat 2014-cü ilin yanvar-dekabr aylarının 2013-cü ilin yanvar-dekabr aylarına nisbətən,faizlə Məlumat üçün 2013-cü ilin yanvar-dekabr aylarının 2012-ci ilin yanvar-dekabr aylarına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 27575,5 98,4 *) 102,1 *)
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər 9549,2 133,2 119,4
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi vəsaitdən tikinti-quraşdırma işləri 5957,8 189,8 167,3
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 6595,8 97,8 104,5
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 144,2 **) 102,2 106,1
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 1520,3 114,9 ***) 110,9
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 11662,3 112,3 113,6
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 4478,4 106,6 119,3
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat
(2014-cü ilin yanvar-noyabr aylarında)
617,3 104,7 106,5
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı
(2015-ci il yanvar 1-nə, nəfər)
11448 86,1 102,6
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 101,5 102,0
Məlumatlar ilkin hesablamalar əsasında hesablanmışdır.
*) fiziki həcm indeksi
**) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla
***) müqayisəli qiymətlərlə
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 [-60-] 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115