Makroiqtisadi göstəricilər (2014-cü ilin noyabr ayı)

26.12.2014

göstəricilər 2014-cü ilin yanvar-noyabr aylarında faktiki, milyon manat 2014-cü ilin yanvar-noyabr aylarının 2013-cü ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün 2013-cü ilin yanvar-noyabr aylarının 2012-ci ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 25933,0 98,5*) 102,1*)
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 8395,1 134,5 123,4
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi vəsaitdən tikinti-quraşdırma işləri 5227,2 190,3 183,2
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 5913,5 103,9 107,3
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 131,4 **) 101,9 103,3
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 1368,4 113,9 ***) 106,6
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 9895,0 111,4 106,6
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 3610,0 107,9 109,1
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2014-cü ilin yanvar-oktyabr aylarında) 617,0 104,7 106,7
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2014-cü il dekabrın 1-nə, nəfər) 11367 85,2 101,8
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 101,6 101,9
Məlumatlar ilkin hesablamalar əsasında hesablanmışdır.
*) fiziki həcm indeksi
**) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla
***) müqayisəli qiymətlərlə
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [-61-] 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115