Makroiqtisadi göstəricilər (2014-cü ilin oktyabr ayı)

28.11.2014

göstəricilər 2014-cü ilin yanvar-oktyabr aylarında faktiki, milyon manat 22014-cü ilin yanvar-oktyabr aylarının 2013-cü ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən,faizlə Məlumat üçün 2013-cü ilin yanvar-oktyabr aylarının 2012-ci ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 24272,3 99,6*) 101,9*)
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər 7249,6 131,4 129,3
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi vəsaitdən tikinti-quraşdırma işləri 4460,6 188,0 183,4
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 5348,9 104,9 108,9
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 119,6 **) 102,1 103,2
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 1225,6 113,0***) 106,7
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 9013,6 112,1 105,9
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 3268,7 107,9 109,2
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2014-cü ilin yanvar-iyul aylarında) 617,1 104,9 107,0
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2014-cü il sentyabrın 1-nə, nəfər) 11292 84,1 102,8
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 101,6 101,9
Məlumatlar ilkin hesablamalar əsasında hesablanmışdır.
*) fiziki həcm indeksi
**) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla
***) müqayisəli qiymətlərlə
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 [-62-] 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115