Makroiqtisadi göstəricilər (2014-cü ilin sentyabr ayı)

04.11.2014

göstəricilər 2014-cü ilin yanvar-sentyabr aylarında faktiki, milyon manat 2014-cü ilin yanvar-sentyabr aylarının 2013-cü ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən,faizlə Məlumat üçün 2013-cü ilin yanvar-sentyabr aylarının 2012-ci ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 22090,3 98,4 *) 100,8 *)
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər 6067,0 124,2 131,8
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi vəsaitdən tikinti-quraşdırma işləri 3624,3 174,7 195,9
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 4839,7 106,6 110,5
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 107,8 **) 102,6 102,8
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 1065,3 112,2 107,1
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 7981,8 112,1 112,1
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 2941,1 105,1 118,6
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2014-cü ilin yanvar-iyul aylarında) 615,8 104,9 107,0
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2014-cü il sentyabrın 1-nə, nəfər) 11263 84,0 102,2
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 101,5 101,9
Məlumatlar ilkin hesablamalar əsasında hesablanmışdır.
*) fiziki həcm indeksi
**) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla
***)müqayisəli qiymətlərlə
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [-63-] 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115