Makroiqtisadi göstəricilər (2014-cü ilin avqust ayı)

29.09.2014

göstəricilər 2014-cü ilin yanvar-avqust aylarında faktiki, milyon manat 2014-cü ilin yanvar-avqust aylarının 2013-cü ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün 2013-cü ilin yanvar-avqust aylarının 2012-ci ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 19837,8 97,8*) 101,0*)
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 5349,8 125,8 131,5
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri 3177,6 181,5 195,4
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 4198,7 106,2 113,1
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 96,0 **) 102,4 104,5
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 922,9 109,9***) 107,3
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 6725,4 103,7 107,3
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 2467,4 108,9 108,0
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2014-cü ilin yanvar-iyul aylarında) 616.1 105,2 107,0
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2014-cü il sentyabrın 1-nə, nəfər) 11908 89,0 101,9
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 101,5 101,9
Məlumatlar ilkin hesablamalar əsasında hesablanmışdır.
*) fiziki həcm indeksi
**) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla
***) müqayisəli qiymətlərlə
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 [-64-] 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115