Makroiqtisadi göstəricilər (2014-cü ilin iyul ayı)

28.08.2014

göstəricilər 2014-cü ilin yanvar-iyul aylarında faktiki, milyon manat 2014-cü ilin yanvar-iyul aylarının 2013-cü ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2013-cü ilin yanvar-iyul aylarının 2012-ci ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 17398,3 97,4 *) 100,5 *)
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 4705,1 131,0 127,1
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri 2758,8 187,8 189,3
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 3671,8 110,1 114,7
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 84,3 **) 103,2 103,8
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 804,7 112,0 ***) 107,2
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 6018,8 106,9 106,6
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 2179,1 108,5 109,5
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2014-cü ilin yanvar-iyun aylarında) 614,8 105,6 106,8
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2014-cü il avqustun 1-nə, nəfər) 13861 103,2 102,4
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 101,6 101,8
Məlumatlar ilkin hesablamalar əsasında hesablanmışdır.
*) fiziki həcm indeksi
**) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla
***) müqayisəli qiymətlərlə
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 [-65-] 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115