Makroiqtisadi göstəricilər (2014-cü ilin iyun ayı)

06.08.2014

göstəricilər 2014-cü ilin yanvar-iyun aylarında faktiki, milyon manat 2014-cü ilin yanvar-iyun aylarının 2013-cü ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2013-cü ilin yanvar-iyun aylarının 2012-ci ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 14855,4 96,6 *) 101,1 *)
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 4048,8 134,8 121,9
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri 2111,6 178,4 174,0
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 2984,5 108,0 111,5
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 71,7 **) 101,9 104,1
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 673,0 112,1 ***) 103,9
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 5319,9 112,5 112,4
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 1865,1 106,7 107,4
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2014-cü ilin yanvar-may aylarında) 612,3 105,9 107,0
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2014-cü il iyulun 1-nə, nəfər) 13829 103,2 102,3
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 101,7 101,7
Məlumatlar ilkin hesablamalar əsasında hesablanmışdır.
*) fiziki həcm indeksi
**) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla
***) müqayisəli qiymətlərlə
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 [-66-] 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115