Makroiqtisadi göstəricilər (2014-cü ilin may ayı)

03.07.2014

göstəricilər 2014-cü ilin yanvar-may aylarında faktiki, milyon manat 2014-cü ilin yanvar-may aylarının 2013-cü ilin yanvar-may aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün 2013-cü ilin yanvar-may aylarının 2012-ci ilin yanvar-may aylarına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 12351,0 96,8*) 100,5*)
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 3173,1 132,6 118,9
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri 1950,8 2,2 d. 166,0
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 2347,3 104,7 111,7
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 60,2 **) 102,0 103,8
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 554,0 111,3***) 108,3
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 4544,8 108,5 112,0
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 1501,1 105,8 108,2
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2014-cü ilin yanvar-aprel aylarında) 609,4 106,1 107,0
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2014-cü il iyunun 1-nə, nəfər) 13814 103,2 102,5
İİstehlak qiymətlərinin indeksi - 101,9 101,5
Məlumatlar ilkin hesablamalar əsasında hesablanmışdır.
*) fiziki həcm indeksi
**) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla
***) müqayisəli qiymətlərlə
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 [-67-] 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115