Makroiqtisadi göstəricilər (2014-cü ilin aprel ayı)

04.06.2014

göstəricilər 2014-cü ilin yanvar-aprel aylarında faktiki, milyon manat 2014-cü ilin yanvar-aprel aylarının 2013-cü ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2013-cü ilin yanvar-aprel aylarının 2012-ci ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 9612,8 97,4 *) 99,8*)
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 2631,7 140,6 123,3
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri 1570,4 2,3 d. 168,5
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 1869,2 108,5 118,9
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 48,0 **) 102,0 104,0
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 436,3 111,6***) 109,4
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 3599,2 108,0 112,1
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 1308,5 111,9 108,2
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2014-cü ilin yanvar-fevral aylarında) 603,7 106,1 106,0
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2014-cü il aprelin 1-nə, nəfər) 13726 102,6 103,2
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 102,0 101,3
Məlumatlar ilkin hesablamalar əsasında hesablanmışdır.
*) fiziki həcm indeksi
**) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla
***) müqayisəli qiymətlərlə
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 [-68-] 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115