Makroiqtisadi göstəricilər (2014-cü ilin mart ayı)

08.05.2014

göstəricilər 2014-cü ilin yanvar-mart aylarında faktiki, milyon manat 2014-cü ilin yanvar-mart aylarının 2013-cü ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün 2013-cü ilin yanvar-mart aylarının 2012-ci ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 7122,0 97,1*) 98,1*)
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 1955,9 137,0 128,3
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri 1137,9 2,5 d. 160,8
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 1300,1 102,0 123,6
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 35,8 **) 101,0 102,7
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 339,9 112,1***) 113,3
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 2756,1 113,1 117,0
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 1014,3 107,9 107,6
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2014-cü ilin yanvar-fevral aylarında) 592,3 105,8 107,5
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2014-cü il aprelin 1-nə, nəfər) 13678 102,2 103,8
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 102,0 101,0
Məlumatlar ilkin hesablamalar əsasında hesablanmışdır.
*) fiziki həcm indeksi
**) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla
***) müqayisəli qiymətlərlə
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 [-69-] 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115