Makroiqtisadi göstəricilər (2019-cu ildə)... Ətraflı

31.01.2020

Göstəricinin adı 2019-cu ildə, faktiki 2019-cu il 2018-ci ilə nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2018-ci il 2017-cı ilə nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulu, milyon manat 39 666,4 100,7 100,7
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər,milyon manat 10 214,2 97,7 95,5
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 4 864,6 79,4 85,5
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat 7 347,8 110,8 104,7
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 22 222,8 104,2 103,8
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər 6 064,6 104,0 103,2
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat 855,4 *) 109,3 100,1
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2020-ci il 01 yanvar vəziyyətinə, nəfər) 26 342 2,8d 48,8
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 102,8 102,8

*) 2019-cu ilin yanvar-noyabr aylarında

 
1 2 3 4 5 6 [-7-] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115