Makroiqtisadi göstəricilər (2014-cü ilin fevral ayı)

02.04.2014

göstəricilər 2014-cü ilin yanvar-fevral aylarında faktiki, milyon manat 2014-cü ilin yanvar-fevral aylarının 2013-cü ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2013-cü ilin yanvar-fevral aylarının 2012-ci ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 4725,5 95,3 *) 99,7 *)
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 1207,5 130,7 156,9
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri 692,1 2,7 d. 2,4 d.
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 781,2 99,8 126,8
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 24,2 **) 98,7 102,8
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 227,0 114,3***) 116,8
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 1655,8 106,8 111,2
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 617,9 107,8 108,0
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2014-cü ilin yanvar ayında) 591,6 105,4 107,8
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2014-cü il martın 1-nə, nəfər) 13555 102,7 103,9
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 102,1 101,1
*) fiziki həcm indeksi
**) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla
***) müqayisəli qiymətlərlə
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [-70-] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115