Makroiqtisadi göstəricilər (2014-cü ilin yanvar ayı)

05.03.2014

göstəricilər 2014-cü ilin yanvar ayında faktiki, milyon manat 2014-cü ilin yanvar ayı 2013-cü ilin yanvar ayına nisbətən,faizlə Məlumat üçün
2013-cü ilin yanvar ayı 2012-ci ilin yanvar ayına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 2401,3 94,8*) 100,1*)
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 438,7 133,4 127,5
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri 209,8 3,3 d. 2,7 d.
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 278,8 82,8 130,6
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 11,9 **) 98,6 100,0
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 113,9 113,2***) 114,7
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 866,3 106,3 114,5
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 353,8 122,2 109,3
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2013-cü ilin yanvar-dekabr aylarında) 593,8 106,4 108,6
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2014-cü il fevralın 1-nə, nəfər) 13481 102,2 103,9
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 102,3 100,8
Məlumatlar ilkin hesablamalar əsasında hesablanmışdır.
*) fiziki həcm indeksi
**) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla
***) müqayisəli qiymətlərlə
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 [-71-] 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115