Makroiqtisadi göstəricilər (2013-cü ilin dekabr ayı)

06.02.2014

göstəricilər 2013-cü ilin yanvar-dekabr aylarında faktiki,milyon manat 2013-cü ilin yanvar-dekabr ayları 2012-ci ilin yanvar-dekabr aylarına nisbətən,faizlə Məlumat üçün
2012-ci ilin yanvar-dekabr ayları 2011-ci ilin yanvar-dekabr aylarına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin)ümumi həcmi 29575,9 102,1*) 96,8*)
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 7169,0 119,4 154,5
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri 3138,4 167,3 179,4
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 6370,7 4,5 126,0
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 141,4 **) 106,1 105,9
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 1436,7 110,9***) 116,3
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 10199,2 113,6 113,1
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 4111,8 119,3 110,8
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2013-cü ilin yanvar-noyabr aylarında) 588,3 106,2 108,6
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2014-cü il yanvarın 1-ə, nəfər) 13303 102,6 103,4
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 102,0 101,8
Məlumatlar ilkin hesablamalar əsasında hesablanmışdır.
*) fiziki həcm indeksi
**) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla
***) müqayisəli qiymətlərlə
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 [-72-] 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115