Makroiqtisadi göstəricilər (2013-cü ilin noyabr ayı)

25.12.2013

göstəricilər 2013-cü ilin yanvar-noyabr aylarında faktiki, milyon manat 2013-cü ilin yanvar-noyabr ayları 2012-ci ilin yanvar-aylarına nisbətən,faizlə Məlumat üçün
2012-ci ilin yanvar-noyabr ayları 2011-ci ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 27044,7 102,1*) 95,0*)
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 6243,4 123,4 148,1
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri 2746,5 183,2 167,6
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 5597,4 107,3 136,5
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 199,3 **) 103,3 103,4
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 1303,4 106,6 ***) 118,3
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 8710,5 106,6 111,9
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 3332,1 109,1 107,8
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2013-cü ilin yanvar-oktyabr aylarında) 585,3 106,0 108,9
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2013-cü il dekabrın 1-ə, nəfər) 13345 101,7 103,8
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 101,9 102,0
Məlumatlar ilkin hesablamalar əsasında hesablanmışdır.
*) fiziki həcm indeksi
**) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla
***) müqayisəli qiymətlərlə
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 [-73-] 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115