Makroiqtisadi göstəricilər (2013-cü ilin oktyabr ayı)

26.11.2013

göstəricilər 2013-cü ilin yanvar-oktyabr aylarında faktiki,milyon manat 2013-cü ilin yanvar-oktyabr ayları 2012-ci ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2012-ci ilin yanvar-oktyabr ayları 2011-ci ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin)ümumi həcmi 24649,8 101,9 *) 95,0*)
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 5517,1 129,3 141,3
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri 2373,0 183,4 167,2
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 5050,0 108,9 140,7
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 179,8 **) 103,2 103,3
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 1178,0 106,7***) 120,1
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 7882,4 105,9 113,0
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 3016,6 109,2 107,9
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2013-cü ilin yanvar-sentyabr aylarında) 584,2 106,3 108,6
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2013-cü il noyabrın 1-ə, nəfər) 13427 102,8 102,8
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 101,9 102,0
Məlumatlar ilkin hesablamalar əsasında hesablanmışdır.
*) fiziki həcm indeksi
**) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla
***) müqayisəli qiymətlərlə
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 [-74-] 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115