Makroiqtisadi göstəricilər (2013-cü ilin sentyabr ayı)

30.10.2013

göstəricilər 2013-cü ilin yanvar-sentyabr aylarında faktiki,milyon manat 2013-cü ilin yanvar-sentyabr ayları 2012-ci ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2012-ci ilin yanvar-sentyabr ayları 2011-ci ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin)ümumi həcmi 22139,9 100,8*) 95,3*)
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 4885,7 131,8 141,7
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri 2074,0 195,9 165,9
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 4486,8 110,5 140,4
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 161,6 **) 102,8 103,3
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 1113,8 107,1***) 116,7
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 7053,6 113,2 115,9
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 2532,6 107,8 102,2
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2013-cü ilin yanvar-avqust aylarında) 583,1 106,2 108,4
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2013-cü il oktyabrın 1-nə, nəfər) 13425 102,2 102,3
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 101,9 102,2
Məlumatlar ilkin hesablamalar əsasında hesablanmışdır.
*) fiziki həcm indeksi
**) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla
***) müqayisəli qiymətlərlə
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 [-75-] 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115