Makroiqtisadi göstəricilər (2013-cü ilin avqust ayı)

24.09.2013

göstəricilər 2013-cü ilin yanvar-avqust aylarında faktiki, milyon manat 2013-cü ilin yanvar-avqust ayları 2012-ci ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən,faizlə Məlumat üçün
2012-ci ilin yanvar-avqust ayları 2011-ci ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin)ümumi həcmi 19772,4 101,0*) 95,5*)
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 4253,7 131,5 144,4
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri 1750,5 195,4 180,0
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 3916,7 113,1 144,8
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 144,5 **) 102,6 103,8
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 924,2 107,3***) 121,3
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 6363,2 107,3 115,2
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 2256,0 108,0 103,1
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2013-cü ilin yanvar-iyul aylarında) 581,6 106,3 108,1
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2013-cü il sentyabrın 1-nə, nəfər) 13375 101,9 98,7
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 101,9 102,4
Məlumatlar ilkin hesablamalar əsasında hesablanmışdır.
*) fiziki həcm indeksi
**) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla
***) müqayisəli qiymətlərlə
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 [-76-] 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115