Makroiqtisadi göstəricilər (2013-cü ilin iyul ayı)

22.08.2013

göstəricilər 2013-cü ilin yanvar-iyul aylarında faktiki, milyon manat 2013-cü ilin yanvar-iyul ayları 2012-ci ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2012-ci ilin yanvar-iyul ayları 2011-ci ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulunun (işlərin,xidmətlərin) ümumi həcmi 17240,7 100,5*) 96,0*)
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 3592,3 127,1 151,0
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri 1468,7 189,3 197,8
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 3317,2 114,7 143,9
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 122,1 **) 102,3 103,8
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 792,4 107,2***) 121,4
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 5715,9 110,2 116,1
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 2001,1 109,5 102,6
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2013-cü ilin yanvar-iyun aylarında) 577,8 106,0 107,5
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2013-cü il avqustun 1-nə, nəfər) 13427 102,4 98,5
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 101,8 102,5
Məlumatlar ilkin hesablamalar əsasında hesablanmışdır.
*) fiziki həcm indeksi
**) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla
***) müqayisəli qiymətlərlə
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 [-77-] 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115