Makroiqtisadi göstəricilər (2013-cü ilin iyun ayı)

29.07.2013

göstəricilər 2013-cü ilin yanvar-iyun aylarında faktiki, milyon manat 2013-cü ilin yanvar-iyun ayları 2012-ci ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2012-ci ilin yanvar-iyun ayları 2011-ci ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulunun (işlərin,xidmətlərin) ümumi həcmi 14828,0 101,1*) 95,6*)
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 3004,4 121,9 165,0
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri 1183,9 174,0 2,2 d.
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 2693,9 111,5 153,6
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 70,6 **) 104,1 103,4
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 661,7 103,9***) 118,7
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 4572,6 115,3 115,6
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 1684,3 107,4 102,1
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2013-cü ilin yanvar-may aylarında) 574,5 106,2 108,0
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2013-cü il iyulun 1-nə, nəfər) 13404 102,3 98,8
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 101,7 102,6
*) fiziki həcm indeksi
**) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla
***) müqayisəli qiymətlərlə
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [-78-] 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115