Makroiqtisadi göstəricilər (2013-cü ilin may ayı)

25.06.2013

göstəricilər 2013-cü ilin yanvar-may aylarında faktiki, milyon manat 2013-cü ilin yanvar-may ayları 2012-ci ilin yanvar-may aylarına nisbətən,faizlə Məlumat üçün
2012-ci ilin yanvar-may ayları 2011-ci ilin yanvar-may aylarına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 12438,8 100,5*) 95,4*)
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 2393,1 118,9 167,3
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi
İnvestisiyadan tikinti-quraşdırma işləri
885,1 166,0 2,2 d.
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 2194,9 111,7 161,4
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 58,8**) 103,8 103,3
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 549,8 108,3***) 118,6
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 4095,3 112,0 117,6
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 1414,9 108,2 101,4
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2013-cü ilin yanvar-aprel aylarında) 570,4 106,3 107,3
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2013-cü il iyunun 1-nə, nəfər) 13384 102,5 99,5
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 101,5 102,4
*) fiziki həcm indeksi
**) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla
***) müqayisəli qiymətlərlə
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 [-79-] 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115