Makroiqtisadi göstəricilər (2019-cu ilin yanvar-sentyabr ayları)... Ətraflı

31.10.2019

Göstəricinin adı 2019-cu ilin yanvar-sentyabr ayları faktiki 2019-cu ilin yanvar-sentyabr ayları 2018-ci ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2018-ci ilin yanvar-sentyabr ayları 2017-ci ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulu, milyon manat 29 588,7 100,3 100,9
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər,milyon manat 6 291,6 90,9 80,9
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 3 065,4 73,3 71,2
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat 4 390,6 102,8 102,4
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 15 019,9 103,4 103,3
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər 4 002,9 102,4 102,6
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat 822,2 *) 104,4 100,7
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2019-cu il 01 oktyabr vəziyyətinə, nəfər) 29 740 164,3 103,9
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 102,9 103,2

*) 2019-cu ilin yanvar-avqust aylarında

 
1 2 3 4 5 6 7 [-8-] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115