Makroiqtisadi göstəricilər (2013-cü ilin aprel ayı)

22.05.2013

göstəricilər 2013-cü ilin yanvar-aprel aylarında faktiki, milyon manat 2013-cü ilin yanvar-aprel ayları 2012-ci ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən,faizlə Məlumat üçün
2012-ci ilin yanvar-aprel ayları 2011-ci ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulunun (işlərin,xidmətlərin) ümumi həcmi 9905,6 99,8*) 95,7*)
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 1871,8 123,3 162,4
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri 692,4 168,5 2,3 d.
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 1699,5 118,9 160,5
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması,milyon ton 47,0**) 104,0 102,9
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 432,9 109,4***) 116,2
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 3252,3 112,1 117,6
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 1165,9 108,9 103,5
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2013-cü ilin yanvar-mart aylarında) 565,3 105,2 108,0
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2013-cü il mayın 1-nə, nəfər) 13379 103,2 99,8
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 101,3 102,8
*) fiziki həcm indeksi
**) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla
***) müqayisəli qiymətlərlə
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 [-80-] 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115