Makroiqtisadi göstəricilər (2013-cü ilin mart ayı)

26.04.2013

   2013-cü ilin yanvar-mart aylarında faktiki, milyon manat 2013-cü ilin yanvar-mart ayları 2012-ci ilin yanvar-mart aylarına nisbətən,faizlə Məlumat üçün
2012-ci ilin yanvar-mart ayları 2011-ci ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulunun (işlərin,xidmətlərin) ümumi həcmi 7569.4 98.1*) 97.8 *)
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 1427.9 128.3 165.6
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri 458.1 160.8 2.4 d.
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 1205.3 123.6 155.6
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması,milyon ton 35.5 **) 102.7 104.6
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 331.0 113.3 ***) 109.3
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 2453.7 117.0 113.3
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 866.4 107.0 104.8
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2013-cü ilin yanvar-fevral aylarında) 556.1 107.5 107.1
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2013-cü il aprelin 1-nə, nəfər) 13379 103.8 100.3
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 101.2 103.3
*) fiziki həcm indeksi
**) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla
***) müqayisəli qiymətlərlə
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 [-81-] 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115