Makroiqtisadi göstəricilər (2013-cü ilin fevral ayı)

01.04.2013

  2013-cü ilin yanvar-fevral aylarında faktiki, milyon manat 2013-cü ilin yanvar-fevral ayları 2012-ci ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən,faizlə Məlumat üçün
2012-ci ilin yanvar-fevral ayları 2011-ci ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulunun (işlərin,xidmətlərin) ümumi həcmi 5071.7 99.7 *) 100.9 *)
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 923.6 156.9 115.1
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri 253.8 2.4 d. 97.5
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 736.6 126.8 185.2
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması,milyon ton 23.7 **) 102.8 106.1
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 220.5 116.8 ***) 115.1
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 1506.5 111.2 111.9
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 571.9 108.0 104.3
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2013-cü ilin yanvar ayında) 557.7 107.1 107.5
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2013-cü il martın 1-nə, nəfər) 13344 104.2 100.8
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 101.1 104.2
*) fiziki həcm indeksi
**) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla
***) müqayisəli qiymətlərlə
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 [-82-] 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115