Makroiqtisadi göstəricilər (2013-cü ilin yanvar ayı)

25.02.2013

 2013-cü ilin yanvar ayında faktiki, milyon manat2013-cü ilin yanvar ayı 2012-ci ilin yanvar ayına nisbətən, faizləMəlumat üçün
2012-ci ilin yanvar ayı 2011-ci ilin yanvar ayına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulunun (işlərin,xidmətlərin) ümumi həcmi 2695.1 100.1 *) 101.7 *)
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 329.0 127.5 120.4
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri 63.1 2.7 d. 84.3
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 323.6 130.6 164.8
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 12.1 **) 100.0 107.5
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 109.1 114.7 ***) 123.1
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 792.0 114.5 113.2
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 288.9 109.3 106.2
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2012-ci ilin yanvar-dekabr aylarında) 558.3 108.6 110.6
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2013-cü il fevralın 1-nə, nəfər) 13196 103.9 100.7
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 100.8 106.4
*) fiziki həcm indeksi
**) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla
***) müqayisəli qiymətlərlə
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 [-83-] 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115