Makroiqtisadi göstəricilər (2012-ci ilin yanvar-dekabr ayları)

24.01.2013

 2012-ci ilin yanvar-dekabr ayları faktiki, milyon manat2012-ci ilin yanvar-dekabr ayları 2011-ci ilin yanvar-dekabr aylarına nisbətən, faizləMəlumat üçün
2011-ci ilin yanvar-dekabrı 2010-cu ilin yanvar-dekabrına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 29877.6 96.8 *) 94.9 *)
Əsas kapitala yönəldi-lən investisiyalar 6002.9 154.5 113.3
Əsas kapitala yönəldil-miş ümumi investisiya-dan tikinti-quraşdırma işləri 1875.5 179.4 111.6
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 5846.2 126.0 144.6
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 138.0 **) 102.7 98.5
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 1336.3 116.3 ***) 110.7
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 8918.6 113.1 110.6
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 3330.0 110.8 105.2
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2012-ci ilin yanvar-noyabr aylarında) 551.1 108.4 111.2
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2013-cü il yanvarın 1-nə, nəfər) 12967 103.4 100.1
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 101.8 109.5
*) fiziki həcm indeksi
**) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla
***) müqayisəli qiymətlərlə
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [-84-] 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115