Makroiqtisadi göstəricilər (2012-ci ilin yanvar-noyabr ayları)

25.12.2012

 2012-ci ilin yanvar-noyabr ayları faktiki, milyon manat2012-ci ilin yanvar-noyabr ayları 2011-ci ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən, faizləMəlumat üçün
2011-ci ilin yanvar-noyabrı 2010-cu ilin yanvar-noyabrına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 27363.5 95.8 *) 95.0 *)
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 5087.8 148.1 124.6
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri 1524.4 167.6 103.9
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 5180.6 136.5 146.1
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 126.2 **) 102.6 98.5
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 1199.0 118.3 ***) 112.4
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 8037.8 111.9 114.5
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 2952.6 107.8 103.2
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2012-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında) 549.6 108.3 111.6
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2012-ci il dekabrın 1-nə, nəfər) 13117 100.4 100.9
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 102.0 110.1
*) fiziki həcm indeksi
**) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla
***) müqayisəli qiymətlərlə
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 [-85-] 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115