Makroiqtisadi göstəricilər (2012-ci ilin yanvar-oktyabr ayları)

21.11.2012

  2012-ci ilin yanvar-oktyabr ayları faktiki, milyon manat2012-ci ilin yanvar-oktyabr ayları 2011-ci ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən, faizləMəlumat üçün
2011-ci ilin yanvar-oktyabrı 2010-cu ilin yanvar-oktyabrına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 25218.8 95.0 *) 95.8 *)
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 4295.0 141.3 120.5
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri 1319.6 167.2 98.1
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 4620.7 140.7 140.5
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 115.0 **) 102.4 99.0
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 1088.9 120.1 ***) 112.0
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 7311.7 113.0 106.2
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 2671.2 107.9 103.2
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2012-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında) 547.0 107.9 111.9
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2012-ci il noyabrın 1-nə, nəfər) 13063 102.8 101.3
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 102.0 110.1
*) fiziki həcm indeksi
**) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla
***) müqayisəli qiymətlərlə
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 [-86-] 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115