Makroiqtisadi göstəricilər (2012-ci ilin yanvar-sentyabr ayları)

24.10.2012

  2012-ci ilin yanvar-sentyabr ayları faktiki, milyon manat2012-ci ilin yanvar-sentyabr ayları 2011-ci ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizləMəlumat üçün
2011-ci ilin yanvar-sentyabrı 2010-cu ilin yanvar-sentyabrına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 22792.1 95.3 *) 96.5 *)
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 3705.7 141.7 121.7
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri 1058.7 165.9 94.5
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 3994.8 140.4 142.0
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 103.5 **) 102.4 100.1
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 952519.8 118.8 ***) 111.2
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 6591.1 115.9 111.3
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 2272.6 103.1 102.2
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2012-ci ilin yanvar-avqust aylarında) 546.3 107.8 112.5
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2012-ci il oktyabrın 1-nə, nəfər) 13138 102.3 102.0
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 102.2 110.1
*) fiziki həcm indeksi
**) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla
***) müqayisəli qiymətlərlə
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 [-87-] 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115