Makroiqtisadi göstəricilər (2012-ci ilin yanvar-avqust ayları)

24.09.2012

  2012-ci ilin yanvar-avqust ayları faktiki, milyon manat2012-ci ilin yanvar-avqust ayları 2011-ci ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən, faizləMəlumat üçün
2011-ci ilin yanvar-avqustu 2010-cu ilin yanvar-avqustuna nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 20360.8 95.5 *) 97.0 *)
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 3235.0 144.4 122.3
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri 895.9 180.0 94.9
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 3420.5 144.8 135.3
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 92.9 **) 103.1 100.3
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 840.2 121.3 ***) 110.8
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 5831.7 115.2 103.6
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 2019.8 103.1 102.2
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2012-ci ilin yanvar-iyul aylarında) 544.7 107.6 112.8
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2012-ci il sentyabrın 1-nə, nəfər) 13128 98.7 105.6
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 102.4 110.1
*) fiziki həcm indeksi
**) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla
***) müqayisəli qiymətlərlə
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 [-88-] 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115