Makroiqtisadi göstəricilər (2012-ci ilin yanvar-iyul ayları)

30.08.2012

  2012-ci ilin yanvar-iyul ayları faktiki, milyon manat 2012-ci ilin yanvar-iyul ayları 2011-ci ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2012-ci ilin yanvar-iyulu 2010-cu ilin yanvar-iyuluna nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 17944.1 96,0 *) 97,2 *)
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 2825.5 151.0 123.8
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri 775.7 197.8 101.2
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 2869.9 143.9 137.0
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 81.9 **) 103.5 101.2
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 728.2 121.4 ***) 110.3
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 5104.8 16.1 102.2
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 1768.7 102.6 103.1
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2012-ci ilin yanvar-iyun aylarında) 542.4 107.5 113.2
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2012-ci il avqustun 1-nə, nəfər) 13108 98.5 105.4
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 102.5 110.1
*) fiziki həcm indeksi
**) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla
***) müqayisəli qiymətlərlə
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 [-89-] 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115