Makroiqtisadi göstəricilər (2019-cu ilin yanvar-iyun ayları)... Ətraflı

01.08.2019

Göstəricinin adı 2019-cu ilin yanvar-iyun ayları faktiki 2019-cu ilin yanvar-iyun ayları 2018-ci ilin yanvar-iyun aylarına nisbət, faizlə Məlumat üçün
2018-ci ilin yanvar-iyun ayları 2017-ci ilin yanvar-iyun aylarına nisbət, faizlə
Sənaye məhsulu, milyon manat 19 863,9 100,7 100,3
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər,milyon manat 3 917,2 87,7 76,5
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 1 941,7 68,2 73,5
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat 2 688,5 100,5 97,0
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 9 987,0 103,0 102,8
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər 2 485,5 101,5 102,1
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat 821,4 *) 103,9 102,1
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2019-cu il 01 iyul vəziyyətinə, nəfər) 25 723 133,4 113,7
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 102,9 103,3

*) 2019-cu ilin yanvar-may aylarında

 
1 2 3 4 5 6 7 8 [-9-] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115