Makroiqtisadi göstəricilər (2012-ci ilin yanvar-iyun ayları)

24.07.2012

  2012-ci ilin yanvar-iyun ayları faktiki, milyon manat2012-ci ilin yanvar-iyun ayları 2011-ci ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, faizləMəlumat üçün
2011-ci ilin yanvar-iyunu 2010-cu ilin yanvar-iyununa nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 15507.9 95.6 *) 97.9 *)
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 2469.5 165.0 113.8
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri 684.7 2.2 d. 82.8
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 2356.5 153.6 144.8
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 70.2 **) 103.4 102.1
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 600.9 118.7 ***) 114.3
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 4356.7 115.6 106.3
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 1518.4 102.1 103.9
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2012-ci ilin yanvar-may aylarında) 540.8 107.9 113.6
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2012-ci il iyulun 1-nə, nəfər) 13099 98.8 104.8
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 102.4 110.3
*) fiziki həcm indeksi
**) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla
***) müqayisəli qiymətlərlə
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 [-90-] 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115