Makroiqtisadi göstəricilər (2012-ci ilin yanvar-may ayları)

22.06.2012

 2012-ci ilin yanvar-may ayları faktiki, milyon manat2012-ci ilin yanvar-may ayları 2011-ci ilin yanvar-may aylarına nisbətən, faizləMəlumat üçün
2011-ci ilin yanvar-mayı 2010-cu ilin yanvar-mayına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 13303.5 95.4 *) 98.5 *)
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 2017.0 167.3 110.0
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri 537.3 2.2 d. 77.3
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 1924.3 161.4 141.8
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 58.6 **) 103.3 103.2
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 502.5 118.6 ***) 119.3
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 3615.5 117.6 101.1
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 1266.0 101.4 103.8
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2012-ci ilin yanvar-aprel aylarında) 534.2 107.3 114.2
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2012-ci il iyunun 1-nə, nəfər) 13052 99.5 103.6
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 102.6 110.3
*) fiziki həcm indeksi
**) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla
***) müqayisəli qiymətlərlə
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 [-91-] 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115