Makroiqtisadi göstəricilər (2012-ci ilin yanvar-aprel ayları)

24.05.2012

  2012-ci ilin yanvar-aprel ayları faktiki, milyon manat2012-ci ilin yanvar-aprel ayları 2011-ci ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, faizləMəlumat üçün
2011-ci ilin yanvar-apreli 2010-cu ilin yanvar-aprelinə nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 10952.6 95.7 *) 104.5
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 1533.9 162.4 114.1
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri 424.8 2.3 d. 122.9
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 1408.0 160.5 118.7
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 46.7 **) 102.9 103.2
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 397.0 116.2 ***) 119.3
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 2882.1 117.6 102.0
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 1036.1 103.5 105.0
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2012-ci ilin yanvar-mart aylarında) 534.4 108.0 112.1
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2012-ci il mayın 1-nə, nəfər) 12960 99.8 102.7
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 99.8 110.1
*) fiziki həcm indeksi
**) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla
***) müqayisəli qiymətlərlə
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 [-92-] 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115