Makroiqtisadi göstəricilər (2012-ci ilin yanvar-mart ayları)

23.04.2012

  2012-ci ilin yanvar-mart aylarında faktiki, milyon manat2012-ci ilin yanvar-mart aylarının 2011-ci ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizləMəlumat üçün
2011-ci ilin yanvar-martının 2010-cu ilin yanvar-martına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 8353.7 97.8 *) 98.7
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 1112.6 165.6 120.9
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri 284.9 2.4 d. 84.8
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 927.0 155.6 131.6
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 35.8 **) 104.6 103.9
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 195.0 108.6 ***) 124.9
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 2150.0 113.3 108.0
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 783.2 104.8 105.6
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat(2012-ci ilin yanvar-fevral aylarında) 514.9 106.5 114.1
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2012-ci il aprelın 1-nə, nəfər) 12894 100.3 101.2
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 103.3 109.8
*) fiziki həcm indeksi
**) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla
***) müqayisəli qiymətlərlə
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 [-93-] 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115