Makroiqtisadi göstəricilər (2012-ci ilin yanvar-fevral ayları)

28.03.2012

  2012-ci ilin yanvar-fevral aylarında faktiki, milyon manat2012-ci ilin yanvar-fevral aylarının 2011-ci ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən, faizləMəlumat üçün
2011-ci ilin yanvar-fevralının 2010-ci ilin yanvar-fevralına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 5351.9 100.9 *) 99.2
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 588.7 115.1 132.6
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri 106.5 97.5 108.5
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 635.4 185.2 119.4
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 24.0 **) 106.1 104.4
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 180.9 115.1 ***) 117.9
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 1354.8 111.9 108.5
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 512.4 104.3 113.6
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat(2012-ci ilin yanvar ayında) 517.9 106.9 118.5
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2012-ci il martın 1-nə, nəfər) 12805 100.8 100.5
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 104.2 109.0
*) fiziki həcm indeksi
**) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla
***) müqayisəli qiymətlərlə
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 [-94-] 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115