Makroiqtisadi göstəricilər (2012-ci ilin yanvar ayı)

22.02.2012

  2012-ci ilin yanvarında faktiki, milyon manat2012-ci ilin yanvarı 2011-ci ilin yanvarına nisbətən, faizləMəlumat üçün
2011-cu ilin yanvarı 2010-ci ilin yanvarına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 2742.2 101.7 *) 97.3
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 257.9 120.4 90.9
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri 23.7 84.3 43.9
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 243.8 164.8 110.6
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 12.5 **) 107.5 102.4
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 91.9 123.1 ***) 119.7
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 670.2 109.5 109.3
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 271.2 112.6 111.1
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2011-ci ilin yanvar-dekabr aylarında) 514.2 110.6 109.1
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2012-ci il fevralın 1-nə, nəfər) 12699 100.7 100.5
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 106.4 106.6
*) fiziki həcm indeksi
**) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla
***) müqayisəli qiymətlərlə
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 [-95-] 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115