Makroiqtisadi göstəricilər (2011-ci ilin yanvar-dekabr ayları)

25.01.2012

  2011-ci ilin yanvar-dekabr ayları faktiki, milyon manat2011-ci ilin yanvar-dekabr ayları 2010-cu ilin yanvar-dekabr aylarına nisbətən, faizləMəlumat üçün
2010-cu ilin yanvar-dekabrı 2009-cu ilin yanvar-dekabrına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 31450.0 94.9*) 101.7
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 3886.5 113.3 155.7
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri 1045.4 111.6 172.3
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 4419.0 144.6 130.3
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 134.3**) 98.5 101.9
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 1160.8 110.7***) 119.2
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 8206.3 111.3 109.6
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 3433.1 105.2 110.1
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat(2011-ci ilin yanvar-noyabr aylarında) 508.8 111.2 108.9
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2012-ci il yanvarın 1-nə, nəfər) 12538 100.1 101.0
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 109.5 102.9
*) fiziki həcm indeksi
**) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla
***) müqayisəli qiymətlərlə
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 [-96-] 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115