Makroiqtisadi göstəricilər (2011-ci ilin yanvar-oktyabr ayları)

24.11.2011

  2011-ci ilin yanvar-oktyabr ayları faktiki, milyon manat2011-ci ilin yanvar-oktyabr ayları 2010-cu ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən, faizləMəlumat üçün
2010-cu ilin yanvar-oktyabrı 2009-cu ilin yanvar-oktyabrına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 25437.2 95.8*) 102.3
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 3039.6 120.5 139.0
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri 789.1 98.1 176.3
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 3284.8 140.5 150.9
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 111.9**) 99.0 101.5
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 929.1 112.0***) 120.0
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 6666.9 107.2 114.9
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 2443.7 103.2 112.5
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat(2011-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında) 506.9 111.9 107.8
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2011-ci il noyabrın 1-nə, nəfər) 12706 101.3 102.7
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 110.1 102.4
*) fiziki həcm indeksi
**) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla
***) müqayisəli qiymətlərlə
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 [-97-] 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115