Makroiqtisadi göstəricilər (2011-ci ilin yanvar-sentyabr ayları)

24.10.2011

  2011-ci ilin yanvar-sentyabr ayları faktiki, milyon manat2011-ci ilin yanvar-sentyabr ayları 2010-cu ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizləMəlumat üçün
2010-cu ilin yanvar-sentyabrı 2009-cu ilin yanvar-sentyabrına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 20913.3 96.5*) 102.4
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 2615.9 121.7 140.9
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri 638.1 94.5 157.1
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 2844.9 142.0 152.0
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 101.4**) 100.1 101.4
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 821.9 111.2***) 120.5
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 5933.8 112.3 114.9
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 2193.2 101.1 107.3
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat(2011-ci ilin yanvar-avqust aylarında) 506.7 112.5 107.7
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2011-ci il oktyabrın 1-nə, nəfər) 12846 102.3 102.4
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 110.1 102.3
*) fiziki həcm indeksi
**) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla
***) müqayisəli qiymətlərlə
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 [-98-] 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115