Makroiqtisadi göstəricilər (2011-ci ilin yanvar-avqust ayları)

22.09.2011

  2011-ci ilin yanvar-avqust ayları faktiki, milyon manat2011-ci ilin yanvar-avqust ayları 2010-cu ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən, faizləMəlumat üçün
2010-cu ilin yanvar-avqustu 2009-cu ilin yanvar-avqustuna nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 18835,1 97,0*) 103,1
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 2268,4 122,3 129,8
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri 524,7 94,9 128,6
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 2362,9 135,3 152,2
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 90,1**) 100,3 101,2
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 711,6 110,8***) 132,6
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 5196,5 104,8 116,1
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 1930,6 102,2 113,0
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat(2011-ci ilin yanvar-iyul aylarında) 506,5 112,8 107,1
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2011-ci il sentyabrın 1-nə, nəfər) 13298 105,5 103,9
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 110,0 102,2
*) fiziki həcm indeksi
**) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla
***) müqayisəli qiymətlərlə
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 [-99-] 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115