Təhsil

 
 1.  
 2. 2022-ci ilin əvvəlinə Bakı şəhəri və rayonları üzrə dövlət və qeyri-dövlət məktəbəqədər təhsil müəssisələri
 3. 2022-ci ilin əvvəlinə Bakı şəhəri və rayonları üzrə dövlət məktəbəqədər təhsil müəssisələri
 4. 2022-ci ilin əvvəlinə Bakı şəhəri və rayonları üzrə qeyri-dövlət məktəbəqədər təhsil müəssisələri
 5. Bakı şəhəri və rayonları üzrə 2021/2022-ci tədris ilinin əvvəlinə sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün xüsusi məktəblər və internat məktəbləri
 6. Bakı şəhəri və rayonları üzrə 2021/2022-ci tədris ilinin əvvəlinə dövlət və qeyri-dövlət əyani ümumi təhsil müəssisələri
 7. Bakı şəhəri və rayonları üzrə 2021/2022-ci tədris ilinin əvvəlinə dövlət əyani ümumi təhsil müəssisələri  
 8. Bakı şəhəri və rayonları üzrə 2021/2022-ci tədris ilinin əvvəlinə qeyri-dövlət əyani ümumi təhsil müəssisələri
 9.  Bakı şəhəri və rayonları üzrə 2020/2021-ci tədris ilində dövlət və qeyri-dövlət əyani ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin dərsə davamiyyəti
 10. Bakı şəhəri və rayonları üzrə 2022-ci ilin əvvəlinə ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələri
 11. 2021/2022-ci tədris ilinin əvvəlinə orta ixtisas təhsili müəssisələri
 12. 2021/2022-ci tədris ilinin əvvəlinə dövlət orta ixtisas təhsili müəssisələri
 13. 2021/2022-ci tədris ilinin əvvəlinə qeyri-dövlət orta ixtisas təhsili müəssisələri
 14. 2021/2022-ci tədris ilinin əvvəlinə dövlət ali təhsil müəssisələri
 15. 2021/2022-ci tədris ilinin əvvəlinə qeyri-dövlət ali təhsil müəssisələri
 16. 2021/2022-ci tədris ilinin əvvəlinə ali təhsil müəssisələri
 17. Bakı şəhəri və rayonları üzrə 2021/2022-ci tədris ilində dövlət və qeyri-dövlət orta ixtisas və ali təhsil müəssisələrində şagirdlərin dərsə davamiyyəti
 18. Bakı şəhəri və rayonları üzrə 2021/2022-ci tədris ilinin əvvəlinə xarici ölkələrin ali təhsil müəssisələrində dövlət xətti ilə təhsil alan tələbələrin sayı (nəfər)
 19. Bakı şəhəri və rayonları üzrə 2021-ci ildə əyani ümumi təhsil müəssisələrini bitirmiş və tam orta təhsil haqqında attestat alaraq həmin il ölkənin ali təhsil müəssisələrinə qəbul olunmuş tələbələrin cins üzrə bölgüsü
 20. Bakı şəhəri və rayonları üzrə bölgüsündə fəlsəfə doktorlarının hazırlanması proqramı üzrə təhsil alanların sayı, qəbulu və buraxılışı (nəfər)
 21. Bakı şəhəri və rayonları üzrə tədqiqat və işləmələri yerinə yetirən təşkilatların sayı
 22. 2021-ci ilin sonuna Bakı şəhəri və rayonları üzrə tədqiqat və işləmələri yerinə yetirən işçilərin sayı (nəfər)
 23. 2021-ci ilin sonuna Bakı şəhəri və rayonları üzrə tədqiqat və işləmələri yerinə yetirən işçilərin ümumi sayından elmlər doktorlarının sayı (nəfər)
 24. 2021-ci ilin sonuna Bakı şəhəri və rayonları üzrə tədqiqat və işləmələri yerinə yetirən işçilərin ümumi sayından fəlsəfə doktorlarının sayı (nəfər)
 25. Bakı şəhəri və rayonları üzrə il ərzində yerinə yetirilmiş elmi-texniki işlərin həcmi (min manat)
 26. Bakı şəhəri və rayonları üzrə tədqiqat və işləmələrdə istifadə olunan əsas vəsaitlər dəyəri (milyon manat)
 27. Bakı şəhəri və rayonları üzrə tədqiqat və işləmələrə çəkilən ümumi xərclər (min manat)