Səhiyyə və sağlamlıq

 
 1.  
 2. 2016-cı ilin əvvəlinə Bakı şəhəri və rayonları üzrə səhiyyənin əsas göstəriciləri
 3. Bakı şəhəri üzrə səhiyyənin əsas göstəriciləri (ilin sonuna)
 4. Bakı şəhəri üzrə həkimlərin və xəstəxana çarpayılarının sayı (ilin sonuna)
 5. Bakı şəhəri üzrə həkimlərin əsas ixtisaslar üzrə bölgüsü (ilin sonuna)
 6. Bakı şəhəri üzrə çarpayıların ixtisaslara görə bölgüsü (ilin sonuna)
 7. Bakı şəhəri üzrə orta tibb işçilərinin sayı (ilin sonuna)
 8. Bakı şəhəri üzrə orta tibb işçilərinin ixtisaslar üzrə bölgüsü (ilin sonuna)
 9. Bakı şəhəri üzrə qadın və uşaqlara müalicə-profilaktika xidməti(ilin sonuna)
 10. 2015-ci ildə Bakı şəhəri və rayonları üzrə əhalinin əsas xəstəlik sinifləri üzrə xəstələnməsi (İlk dəfə qoyulmuş diaqnozla qeydə alınmış xəstələr, Səhiyyə Nazirliyi sistemi üzrə)
 11. Bakı şəhəri və rayonları üzrə əhalinin hər 10 000 nəfərinə düşən xəstəliklərin sayı
 12. 2015-сi ildə Bakı şəhəri və rayonları üzrə əhalinin ayrı-ayrı yoluxucu və parazitar xəstəliklərlə xəstələnməsi
 13. 2015-сi ildə Bakı şəhəri və rayonları üzrə əhalinin hər 100 000 nəfərinə düşən xəstəliklərin sayı
 14. 2015-ci ildə Bakı şəhəri və rayonları üzrə idman qurğularının sayı